VelkommenLeger ved Sørumsand legesenter  :


  
Christian Sjeggestad Berg, 
Solveig Bugge

Humayun Esam,

Nenad Ilic
,

Ivar Birger Mediås,

Anne Aamodt
Alle legene har avtale med Sørum kommune om drift av legepraksis innen fastlegeordningen. 
Vi ønsker å drive våre legepraksiser i samsvar med legeforeningens etiske regler, gjeldende offentlig regelverk og med legesenterets målsetning.
 Dersom du ønsker fastelege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf 810 59 500 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Reseptbestilling:

Resepter som bestilles  kan ekspederes av oss dagen etter, dersom din fastlege er til stede.
Dersom din fastlege ikke er tilstede vil resepten bli ekspedert neste dag legen er på jobb.Bestilling av  preparater som kan føre til avhengighet(beroligende, sovetabletter, sterke smertestillende som Pinex Forte) skjer kun ved personlig fremmøte /konsultasjon hos legen!


OBS! Alle resepter må godkjennes av fastlegen før de ekspederes.
Vi kan tilby fornyelse av faste resepter ,  timebestilling og besvaring av korte spørsmål over internett (krever pasientkonto).

For å benytte deg av denne tjenesten må du være pasient ved legesenteret.
For å etablere pasientkonto kan du ringe legesenteret og melde deg inn. Du vil da få tilsendt førstegangspassord.

Her kan du lese mer om online tjenester:
https://www.minhelse.no/webhouse/www.sorumsandlegesenter.no/?page=-4 

 
 

  
Nyheter
SOMMERFERIE 2014
Dr. Anne Aamodt avvikler ferie 03. og 04.Juli, samt uke 29,30 og 32.

Dr. Christian Berg går ut i pappapermisjon fra uke 27 og ut juli, men har vikar for hele perioden.

Dr. Humayun Esam har ikke satt seg opp på noen ferie i sommer, men har kortere arb.dager
(09:20-14.00)

Dr. Ivar Mediås avvikler ferie i uke 30,31 og 32

Dr. Nenad Ilic har pappapermisjon i junimåned, men har vikar hele perioden.

Dr. Solveig Bugge avvikler ferie i perioden 01. August - 18. August.

Laboratoriet vårt har samme åpningstid som ellers; man-torsdag 08:30-1500, fredager 09:00-15:00
Sk.stua er mindre bemannet, så husk alltid å ringe for timebestilling.


GOD SOMMER TIL DERE ALLE.


TELEFONLINJA
Vi opplever om dagen meget dårlig telefonforbindelse, noe som gjør at enkelte samtaler blir brutt og dårlig forbindelse mellom partene. Vi beklager dette, og jobber med å få ett nytt og bedre system.
Da dette verken er holdbart for dere eller oss.
Håper på forståelse inntil videre.


SKIFTESTUA
Vi minner alle på at man MÅ alltid bestille time for oppgaver som skal gjøres på skiftestua !!!

* Øreskylling
* EKG (hjerteprøve)
* Spirometri (pusteprøve)
* Fjerne sting / agraffer
* Sårskift
* Behandling av vorter

Utviklet av
Visma Unique AS