Velkommen

NETTSIDEN ER FLYTTET

Ny adresse:

http://www.helserespons.no/web/sorumsand/
Fredag 19.12.14 stenger legesenteret kl 14!Leger ved Sørumsand legesenter  :


  
Christian Sjeggestad Berg, 
Solveig Bugge

Humayun Esam,

Nenad Ilic
,

Ivar Birger Mediås,

Anne Aamodt
Alle legene har avtale med Sørum kommune om drift av legepraksis innen fastlegeordningen. 
Vi ønsker å drive våre legepraksiser i samsvar med legeforeningens etiske regler, gjeldende offentlig regelverk og med legesenterets målsetning.
 Dersom du ønsker fastelege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf 810 59 500 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Reseptbestilling:

Resepter som bestilles  kan ekspederes av oss dagen etter, dersom din fastlege er til stede.
Dersom din fastlege ikke er tilstede vil resepten bli ekspedert neste dag legen er på jobb.Bestilling av  preparater som kan føre til avhengighet(beroligende, sovetabletter, sterke smertestillende som Pinex Forte) skjer kun ved personlig fremmøte /konsultasjon hos legen!


OBS! Alle resepter må godkjennes av fastlegen før de ekspederes.
Vi kan tilby fornyelse av faste resepter ,  timebestilling og besvaring av korte spørsmål over internett (krever pasientkonto).

For å benytte deg av denne tjenesten må du være pasient ved legesenteret.

- Se ny nettside !

 
 

  
Utviklet av
Visma Unique AS