VelkommenLeger ved Sørumsand legesenter  :


  
Christian Sjeggestad Berg, 
Solveig Bugge

Humayun Esam,

Nenad Ilic
,

Ivar Birger Mediås,

Anne Aamodt
Alle legene har avtale med Sørum kommune om drift av legepraksis innen fastlegeordningen. 
Vi ønsker å drive våre legepraksiser i samsvar med legeforeningens etiske regler, gjeldende offentlig regelverk og med legesenterets målsetning.
 Dersom du ønsker fastelege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf 810 59 500 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Reseptbestilling:

Resepter som bestilles  kan ekspederes av oss dagen etter, dersom din fastlege er til stede.
Dersom din fastlege ikke er tilstede vil resepten bli ekspedert neste dag legen er på jobb.Bestilling av  preparater som kan føre til avhengighet(beroligende, sovetabletter, sterke smertestillende som Pinex Forte) skjer kun ved personlig fremmøte /konsultasjon hos legen!


OBS! Alle resepter må godkjennes av fastlegen før de ekspederes.
Vi kan tilby fornyelse av faste resepter ,  timebestilling og besvaring av korte spørsmål over internett (krever pasientkonto).

For å benytte deg av denne tjenesten må du være pasient ved legesenteret.
For å etablere pasientkonto kan du ringe legesenteret og melde deg inn. Du vil da få tilsendt førstegangspassord.

Her kan du lese mer om online tjenester:
https://www.minhelse.no/webhouse/www.sorumsandlegesenter.no/?page=-4 

 
 

  
Nyheter
TELEFON UTE AV DRIFT
18.03.14

Vårt telefonselskap har problemer med nettet - slik at ingen telefoner kommer gjennom til oss idag.
Beklager dette - og vi venter på videre tilbakemelding, og håper at problemet løser seg snarest mulig.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113 eller Sørum Kommunale Legevakt 63 82 05 15


SKIFTESTUA
Vi minner alle på at man MÅ alltid bestille time for oppgaver som skal gjøres på skiftestua !!!

* Øreskylling
* EKG (hjerteprøve)
* Spirometri (pusteprøve)
* Fjerne sting / agraffer
* Sårskift
* Behandling av vorter

Utviklet av
Visma Unique AS