VelkommenLeger ved Sørumsand legesenter  :


  
Christian Sjeggestad Berg, 
Solveig Bugge

Humayun Esam,

Nenad Ilic
,

Ivar Birger Mediås,

Anne Aamodt
Alle legene har avtale med Sørum kommune om drift av legepraksis innen fastlegeordningen. 
Vi ønsker å drive våre legepraksiser i samsvar med legeforeningens etiske regler, gjeldende offentlig regelverk og med legesenterets målsetning.
 Dersom du ønsker fastelege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf 810 59 500 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Reseptbestilling:

Resepter som bestilles  kan ekspederes av oss dagen etter, dersom din fastlege er til stede.
Dersom din fastlege ikke er tilstede vil resepten bli ekspedert neste dag legen er på jobb.Bestilling av  preparater som kan føre til avhengighet(beroligende, sovetabletter, sterke smertestillende som Pinex Forte) skjer kun ved personlig fremmøte /konsultasjon hos legen!


OBS! Alle resepter må godkjennes av fastlegen før de ekspederes.
Vi kan tilby fornyelse av faste resepter ,  timebestilling og besvaring av korte spørsmål over internett (krever pasientkonto).

For å benytte deg av denne tjenesten må du være pasient ved legesenteret.
For å etablere pasientkonto kan du ringe legesenteret og melde deg inn. Du vil da få tilsendt førstegangspassord.

Her kan du lese mer om online tjenester:
https://www.minhelse.no/webhouse/www.sorumsandlegesenter.no/?page=-4 

 
 

  
Nyheter
NYTT JOURNALSYSTEM - LEGESENTERET STENGES
I forbindelse med at vi skal legge over til ett nytt journalsystem, må vi dessverre holde stengt ett par dager i september.
Da dette skal innstalleres, og vi ansatte skal få opplæring i bruken av dette.

SØRUMSAND LEGESENTERET HOLDES STENGT : 23. OG 24. SEPTEMBER -14


LEGEBEMANNING
Dr. Bugge er for tiden 100 % sykemeldt, vi har hatt en del vikarer for henne i det siste. Og beklager dette, da vi har full forståelse for at dette kan føles ubehagelig og vanskelig å forholde seg til for dere pasienter.
Dr. Varun Sharma vikarierer for henne i uke 34 og 35.

Det jobbes med å få inn en ny vikar for resterende periode.


Dr. Esam avvikler ferie f.o.m. 28.08.14 - 28.09.14 - i denne perioden vil Dr. Varun Sharma vikariere.

SKIFTESTUA
Vi minner alle på at man MÅ alltid bestille time for oppgaver som skal gjøres på skiftestua !!!

* Øreskylling
* EKG (hjerteprøve)
* Spirometri (pusteprøve)
* Fjerne sting / agraffer
* Sårskift
* Behandling av vorter

Utviklet av
Visma Unique AS