Velkommen

Sørumsand legesenter holder stengt tirsdag 23. og onsdag 24.09.14.
Nærmere informasjon under "Nyheter"


Omlegging av elektronisk kommunikasjon med pasienter

Nærmere informasjon under "Nyheter"
Leger ved Sørumsand legesenter  :


  
Christian Sjeggestad Berg, 
Solveig Bugge

Humayun Esam,

Nenad Ilic
,

Ivar Birger Mediås,

Anne Aamodt
Alle legene har avtale med Sørum kommune om drift av legepraksis innen fastlegeordningen. 
Vi ønsker å drive våre legepraksiser i samsvar med legeforeningens etiske regler, gjeldende offentlig regelverk og med legesenterets målsetning.
 Dersom du ønsker fastelege hos oss gjøres henvendelse til Fastlegekontoret på tlf 810 59 500 eller via internett https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do
Reseptbestilling:

Resepter som bestilles  kan ekspederes av oss dagen etter, dersom din fastlege er til stede.
Dersom din fastlege ikke er tilstede vil resepten bli ekspedert neste dag legen er på jobb.Bestilling av  preparater som kan føre til avhengighet(beroligende, sovetabletter, sterke smertestillende som Pinex Forte) skjer kun ved personlig fremmøte /konsultasjon hos legen!


OBS! Alle resepter må godkjennes av fastlegen før de ekspederes.
Vi kan tilby fornyelse av faste resepter ,  timebestilling og besvaring av korte spørsmål over internett (krever pasientkonto).

For å benytte deg av denne tjenesten må du være pasient ved legesenteret.

- Tjenesten er under omlegging. Nærmere informasjon om registrering og bruk vil bli lagt ut når den er klar.

 
 

  
Nyheter
INFLUENSAVAKSINE 2014/2015
Vi starter å sette årets influensavaksine mandag 29.09.14.
Dette gjøres innenfor laboratoriets åpningstider : mandag - torsdag : 08:30-1500, fredag : 09:00-15:00.


Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa, og som kan få vaksine til lavere pris, er:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt infeksjonsresistens
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.


ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Pga overgang til nytt datasystem i uke 39 vil det nåværende e-kommunikajonssystemet forsvinne.
Dere vil dermed ikke kunne kommunisere med lege/helsepersonell, og/eller bestille timer og resepter.

Vi skal selvsagt opprette ett nytt system, og kommer tilbake med informasjon og veiledning rundt dette.
Beklager ulempen dette vil medføre.


NYTT JOURNALSYSTEM - LEGESENTERET STENGES
I forbindelse med at vi skal legge over til ett nytt journalsystem, må vi dessverre holde stengt ett par dager i september.
Da dette skal innstalleres, og vi ansatte skal få opplæring i bruken av dette.

SØRUMSAND LEGESENTER HOLDES STENGT 
23. OG 24. SEPTEMBER -14Utviklet av
Visma Unique AS